AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Actualidade

Certificación de cumprimento normativo, seguridade xurídica para empresas

2017-12-15

Xa está dispoñible o último número da revista gratuíta AENOR.

Entrevista - Rafael García Meiro, director xeral da AENOR Con vídeo!: A AENOR está desenvolvendo unha evolución cara a unha organización que pon ao cliente no centro. O seu director xeral explica as claves deste proceso de transformación, así como apunta cara a onde dirixirá a AENOR o seu crecemento e como prevé o futuro da certificación.

Certificación de cumprimento normativo, seguridade xurídica para empresas: Os certificados segundo a UNE 19601, de cumprimento normativo, e a ISO 37001, de prevención do suborno, contribúen ao establecemento dunha sólida cultura de cumprimento e, con iso, de prevención e detección de condutas contrarias á lei.

Interfaces normalizadas para impulsar a industria 4.0: O Grupo de Traballo de Estandarización, creado polo MINECO no marco da Iniciativa Industria Conectada 4.0, axudará a industria española a afrontar os retos da cuarta revolución industrial.

Casos prácticos - Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: Primeiro museo de Madrid que conta co certificado de accesibilidade universal, garantindo así a igualdade de oportunidades no acceso e gozo dos servizos a todas as persoas.

ISO Focus - Por que as cadeas de subministración gobernarán o mundo: Análise do futuro próximo do sector do transporte de mercadorías en todas as súas variantes e como as normas técnicas impulsan este sector.

Normalización en acción - Servizos postais O CTN 156 segue os traballos do seu homólogo europeo que está traballando en novas normas sobre calidade dos servizos, interoperatividade e servizos postais dixitais, etc.

Normas na nosa vida - Xoguetaría: Os xoguetes son protagonistas do Nadal para os máis pequenos. Existen numerosas normas técnicas que velan por un xogo seguro.


 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio