AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Actualidade

Estrategia Española de Economía Circular

2018-02-13

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) comenzó en marzo de 2017 a trabajar en la elaboración de una Estrategia Española de economía circular. A devandita estratexia alíñase cos obxectivos do plan de acción da comisión, tendo en conta as características españolas e fixa un marco nacional que permite desenvolver as medidas necesarias para favorecer que a nosa economía sexa circular e polo tanto plenamente sostible e competitiva no marco internacional en 2030.

Dada a forte vinculación que ten o éxito da posta en marcha da estratexia coa implicación da cidadanía en xeral, e con entidades públicas e privadas en particular, ábrese, durante un mes, un período de información pública, para que se fagan achegas a este.

A UNE e a AENOR, entidades adheridas ao Pacto por unha Economía Circular, están comprometidas a impulsar a transición cara a unha economía circular, cada unha a través do seu sector de actividade.

Por un lado, a UNE, como entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas técnicas en España, pon a disposición do tecido económico documentos técnicos relacionados coas distintas etapas do modelo circular. Na última década iniciáronse novos traballos neste campo. Máis información aquí.

Pola súa banda, a AENOR dispón dunha serie de certificacións que están apoiando aquelas organizacións que xa iniciaron a súa transformación cara ao modelo que describe a economía circular.


 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016