AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Actualidade

Día Mundial do Medio Natural, 5 de xuño

2018-06-04

A normalización ten un papel importante na contribución para acadar os obxectivos que establece o modelo da economía circular. Ademais das normas publicadas na última década, iniciáronse novos traballos neste campo. O novo comité de normalización CEN/CLC TC 10 Ecodeseño na eficiencia dos materiais para os ErP (energy related products), cuxo programa de traballo xa está en marcha coa previsión de que as normas vexan a luz entre decembro de 2017 e marzo de 2019. As normas resultantes serán aplicables a calquera tipo de ErP e cubrirán aspectos como a avaliación da durabilidade dos produtos, a súa facilidade de reparación e reutilización, a avaliación das súas posibilidades de reconversión e a reciclaxe de materiais estratéxicos.

Doutra banda, o concepto de avaliación da conformidade dentro do marco da economía circular ten un papel relevante tendo en conta que é un instrumento para demostrar os logros acadados polas organizacións nesta materia. Os tres eixes fundamentais do paquete de medidas europeas son ecodeseño e análise de ciclo de vida; reutilización de auga, e minimización e valorización de residuos. Dúas son as ferramentas que a AENOR desenvolveu neste ámbito. O esquema de certificación Residuo cero permite avaliar a conformidade das accións de valorización que levan a cabo as empresas, evitando que as distintas fraccións de residuos que xeran teñan como destino a eliminación en vertedoiro. Por outra banda, a certificación de fin de condición de residuo, está pensada para aumentar a calidade das materias primas secundarias involucrándoas de novo no proceso de produción, valorizando totalmente o que antes se consideraba residuo.

Cursos de interese: Xestión ambiental e Economía circular.

Lecturas recomendadas: Guía1 e Guía2


 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016