AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Actualidade

Debuxo técnico. 3.ª edición

Esta nova edición facilita a lectura e comprensión dos planos, deseños e instalacións.


Define os coñecementos utilizados polos técnicos en debuxo en relación cos principios e técnicas de representación, a normalización e a simboloxía empregada.


Constitúe un libro imprescindible para delineantes, proxectistas, deseñadores, profesores e futuros profesionais do debuxo técnico.

Ver publicaciónDibujo técnico. 3.ª edición


 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016