AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Perfil > Acreditacións

Acreditacións

Acreditacións da AENOR Independencia e capacidade técnica recoñecidas

A acreditación é o recoñecemento formal da independencia e a capacidade técnica dun organismo de avaliación da conformidade para desenvolver o seu labor de acordo con requisitos recoñecidos internacionalmente.

AENOR conta con preto de 190 acreditacións, recoñecementos, acordos e nomeamentos para as actividades de certificación, validación, verificación, inspección e ensaios, outorgados por distintas entidades nacionais e internacionais, entre outras podemos citar:

As actividades da AENOR acreditadas e recoñecidas  Formato PDF (393 kB), alcanzan multitude de servizos, de carácter voluntario e regulamentario, nos ámbitos da calidade, o ambiente, a seguridade e saúde laboral, a I+D+I, a alimentación, construción, automoción, etc.

Estes múltiples recoñecementos supón que a AENOR, as súas actividades e persoal, se somete a máis de 100 xornadas anuais de auditoría e supervisión por parte dos organismos citados e outros. Todo se fundamenta na natureza e forma de actuación da AENOR, a cal:

Se necesita ampliar a información sobre algunha acreditación en particular ou sobre o detalle do alcance das acreditacións, naqueles casos en que estas están concedidas por grupos ou categorías de produto, pode dirixir a súa consulta a calidad@aenor.com

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016