AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Perfil > A AENOR no mundo

No mundo

Unha parte crecentemente importante da realidade da Asociación Española de Normalización e das sociedades do seu grupo é a súa dimensión internacional. En normalización representando España en organismos internacionais e rexionais, así como mediante proxectos de cooperación. En certificación apoiando empresas españolas na súa internacionalización e a organizacións de máis de 60 países para mellorar os seus niveis de calidade.

Un ano despois da súa creación, a Asociación Española de Normalización e Certificación asumiu a representación española ante as organizacións de normalización internacionais ISO e IEC; europeas CEN, CENELEC e ETSI; e a americana COPANT. Estes conxuntos de membros pasaron á Asociación Española de Normalización, UNE, que mantén unha activa participación tanto nos órganos de goberno como no desenvolvemento dos traballos técnicos. No caso da COPANT, a UNE é membro adherente.

O bo traballo dos expertos españois en organismos internacionais fai que este país teña unha destacada relevancia no ámbito da normalización, cunha presenza crecente en postos de responsabilidade. Ademais, normas españolas serven de base para a elaboración de normas europeas e internacionais.

A través de proxectos de cooperación internacional, a UNE colabora con terceiros países para reforzar a súa estrutura de normalización e transmitir prácticas que faciliten o comercio internacional. A entidade desenvolveu proxectos en máis de 40 países de Iberoamérica, Europa, África e Asia.

Por outra banda, a presenza da AENOR con sedes permanentes en Chile, Brasil, México, Perú, O Salvador, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Portugal, Italia, Marrocos e Polonia, permite trasladar a outros mercados a experiencia de certificación e formación adaptándose ás particularidades locais.

Figura  Empresa RexistradaOs certificados de AENOR cada vez son máis recoñecidos no ámbito internacional, emitindo certificados a organizacións de máis de 60 países.

A AENOR é o membro español de IQnet  Web externa, abrirase unha ventá nova., a maior rede internacional de certificación de sistemas de xestión da calidade e ambiental, composta por organismos de máis de 30 países. Así, xunto aos seus certificados de Empresa Rexistrada e Xestión Ambiental, AENOR emite os certificados IQnet.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio