AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > > Información de interese

Información da AENOR

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. sociedade con domicilio social na c/ Génova, núm. 6, 28004 Madrid, constituída por tempo indefinido en escritura pública outorgada ante o notario de Madrid D. Amalio MENÉNDEZ LORAS o 13 de xullo de 2001, sinalada co número 2.024 de orde do seu protocolo, e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid no tomo 16.834, folio 79, folla M-287.700, inscrición 1ª, infórmao/a de:

Se desexa contactar coa AENOR poderá facelo directamente no enderezo indicado, ou ben polos seguintes medios:

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016