AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Certificación > Calidade > Sistemas de xestión - ISO 9001

Sistemas de xestión - ISO 9001

Demostrar a capacidade das organizacións para cumprir cos requisitos e aumentar a satisfacción dos seus clientes.

Hai xa 20 anos que a AENOR concedeu o primeiro certificado ISO 9001, desde entón, a certificación ISO 9001 é a máis implantada por todo tipo de organizacións, tanto en España como no resto do mundo.

Unha consecuencia e proba do éxito de ISO 9001 é a adaptación a sectores concretos: automoción, aeroespacial, produtos sanitarios, transporte sanitario, e servizos de tecnoloxías da información, contan coas súas propias normas certificables de sistemas de xestión da calidade con enfoques específicos e requisitos adicionais a ISO 9001.

A AENOR tamén certifica a xestión metrolóxica dunha organización coa finalidade de asegurar a xestión dos procesos de medición e contribuír a dotar de maior confianza as declaracións de conformidade dos produtos.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016