AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Certificación > I+D+i

Certificación da I+D+i

Solucións para a identificación e xestión da I+D+i

A investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación nun país son factores críticos para determinar o seu crecemento económico, o nivel de benestar e a súa competitividade. Resultan ademais de grande importancia para a supervivencia das organizacións xa que contribúen a situalas nunha posición adecuada para afrontar os novos desafíos que xorden nun mercado globalizado.

A certificación de actividades de I+D+i que realiza a AENOR, permite sistematizar as actividades de investigación, desenvolvemento e innovación, beneficiarse de importantes deducións fiscais, reducir a incerteza e aumentar a eficiencia na xestión.

Sistemas de xestión

Proxectos de I+D+i

Persoal investigador

Transferencia de tecnoloxía

Empresa innovadora

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016