AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Certificación > Servizos de inspección > Inspección preembarque > Envíos a Alxeria

Certificado de conformidade para exportacións a Alxeria

Os importadores alxerinos teñen a obriga de presentaren unha proba de conformidade para todo o envío que entrar no país, co fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos legais e reguladores que os afectan, tal como o Ministerio de Comercio de Alxeria solicitou a través dun comunicado en marzo de 2011.

Este requisito, recollido na Lei 09-03 e nos decretos 05-465 e 05-467, establecen as condicións e procedementos de control de conformidade dos bens importados nas aduanas. Defínese a certificación de conformidade de produtos por un terceiro como obrigatoria, e tamén se esixe que o orixinal de calquera documento requirido pola normativa vixente, relativo á conformidade dos produtos importados, sexa presentado nos controis realizados pola Protección de Fronteiras dos consumidores, autoridade e fraude.

Os certificados deben ser emitidos por organismos do país exportador debidamente habilitados, recoñecidos polo Instituto Alxerino de Normalización (IANOR). É por iso que AENOR asinou un acordo de colaboración con IANOR que nos permite emitir os correspondentes certificados de conformidade (“Certificat de Contrôle de Qualité”).

Que facer para obter o certificado de conformidade?

Póñase en contacto connosco e envíenos cuberta a solicitude de inspección Formato PDF cos datos do envío.

A continuación indicarémoslle os requisitos para a inspección e pedirémoslle os documentos necesarios para a exportación, que inclúen entre outros o certificado de orixe, informes de ensaios (se proceder), cartas de crédito, e a lista de embalaxe. Farémoslle chegar unha oferta personalizada para a inspección do seu envío.

Unha vez recibida a referida documentación, concretaremos data e hora de inspección.

Despois de se realizar a inspección, se os resultados son satisfactorios, emitirase o correspondente certificado de conformidade.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio