AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Certificación > Riscos e seguridade

Certificación da seguridade e xestión de riscos

A xestión da seguridade como estratexia

As organizacións comprometidas coa xestión de riscos son conscientes de que a implantación de normas lles brinda a posibilidade de levar a cabo esta xestión de maneira máis eficaz, maximizando oportunidades e minimizando perdas.


A xestión dos distintos riscos debe incluírse nos plans estratéxicos e de xestión das organizacións como un factor imprescindible para o seu éxito. A AENOR ofrécelle os seus servizos de certificación baseados nos estándares, normas e referencias legais máis esixentes, nos ámbitos da seguridade e saúde laboral, seguridade de produtos e instalacións, seguridade da información, seguridade alimentaria e seguridade na canle de subministración.

Seguridade e saúde laboral

Xestión de riscos

Marcado CE

Seguridade da información

Seguridade alimentaria

Seguridade na cadea de subministración

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016