AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Cooperación > Colabora coa AENOR

Colabora coa Asociación Española de Normalización, UNE

A Asociación Española de Normalización, UNE, conta cun equipo de expertos propio, especialistas nos distintos sectores da nosa actividade e con ampla experiencia. Así mesmo, conta cun equipo de expertos externos especializados en proxectos de asistencia técnica, cuxa competencia foi previamente avaliada e contrastada, que participan en proxectos onde a Asociación Española de Normalización, UNE, require a súa colaboración.

O noso equipo de expertos, internos e externos, achegan asesoramento e recomendacións de maneira imparcial e independente. Contan con gran coñecemento das materias, produtos e servizos obxecto do proxecto, experiencia práctica na súa aplicación e profunda comprensión do medio no que desenvolven a súa actividade, respectando os requisitos de diversidade propios do beneficiario.

Se está interesado/a e desexa formar parte da base de datos de expertos da Asociación Española de Normalización, UNE, por favor cubra os seguintes formularios formato de CV  Formato MS-Word  (67 kb) e formato de CV  Formato PDF  (183 kb) e envíeos ao seguinte enderezo electrónico: coopera@une.org

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016