AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Cooperación > A nosa cooperación

A nosa cooperación

As actividades principais da Asociación Española de Normalización, UNE, en materia de cooperación internacional abarcan desde asistencias técnicas a proxectos, programas e políticas de cooperación internacional ata a realización de cursos de formación e capacitación, informes ou estudos en cada unha das distintas fases do ciclo dun proxecto.

A Asociación Española de Normalización, UNE, achega a súa experiencia e información en materia de normas, e de produtos e servizos relacionados, a organizacións de todo o mundo desenvolvendo un gran número de actividades financiadas na súa maioría pola Unión Europea  Web externa, abrirase unha ventá nova., Banco Mundial  Web externa, abrirase unha ventá nova., Banco Interamericano de Desenvolvemento  Web externa, abrirase unha ventá nova., Nacións Unidas  Web externa, abrirase unha ventá nova. e outros organismos doadores de fondos.

Desde os anos 90 a Asociación Española de Normalización, UNE, impulsou as actividades de cooperación nos ámbitos nacional e internacional, achegando a súa experiencia e coñecementos sobre normalización e certificación como ferramentas de acceso ao mercado, de transferencia de tecnoloxía e de mellora da competitividade do tecido industrial, en apoio e fortalecemento das entidades responsables da infraestrutura da calidade en terceiros países.

No ano 2000, o Reino de España nomeou á Asociación Española de Normalización, UNE, organismo ditaminado para a realización de proxectos PHARE de Irmandamento, financiados pola Comisión Europea, para o fortalecemento institucional no ámbito da infraestrutura da calidade nos países candidatos á adhesión á Unión Europea.

O liderado e a experiencia acumulada en todas as disciplinas cubertas pola nosa organización así como en materia de cooperación ao desenvolvemento permiten á Asociación Española de Normalización, UNE, ofrecer asistencia e experiencia práctica en distintos campos de actuación que favorecen a construción de estruturas competitivas e o desenvolvemento económico e social.

Os nosos servizos

Expandir

Os servizos que actualmente ofrece a Asociación Española de Normalización, UNE, son:

 • Asistencia técnica a institucións públicas e privadas, empresas e administracións nos ámbitos territorial, local, nacional ou de rexións do mundo.
 • Estudos e análises de situación en áreas relacionadas coa infraestrutura da calidade e a seguridade, informes de país, etc.
 • Formación e capacitación en todas as áreas de coñecemento da organización.
 • Fortalecemento institucional, desenvolvemento, apoio e fortalecemento das capacidades de institucións públicas e privadas de apoio a gobernos e operadores económicos.
 • Apoio institucional na aplicación e cumprimento de instrumentos legais.
 • Visitas de estudo e intercambios de experiencias.
 • Prácticas de laboratorio.

Áreas de especialización

Expandir

Fortalecemento de estratexia preadhesión á Unión Europea e de integración do "acervo comunitario".

 • Harmonización da regulamentación e aproximación de lexislacións.
 • Análise da compatibilidade da regulamentación coas prácticas da Unión Europea.
 • Posta en aplicación do “acervo comunitario”.
 • Sensibilización da sociedade sobre posicións europeas.
 • Desenvolvemento dos recursos humanos e promoción da cooperación coas administracións e organismos europeos.

Política gobernamental para adherirse á Organización Mundial do Comercio (OMC).

 • Asistencia no ditado de leis e regulamentación compatible coa OMC.
 • Posta en aplicación do Acordo da OMC sobre Obstáculos Técnicos ao Comercio.
 • Aproximación das lexislacións co Acordo da OMC sobre Medidas Sanitarias e Fitosanitarias (MSF).
 • Xestión dos servizos nacionais de información no marco do Acordo OTC sobre obstáculos técnicos ao comercio da OMC.
 • Asistencia técnica no establecemento de laboratorios de ensaio e proba acreditada.
 • Avaliación e mellora dos organismos de avaliación da conformidade.
 • Desenvolvemento dos recursos humanos e promoción da cooperación coas administracións e organismos europeos.

Desenvolvemento de políticas da calidade nos ámbitos nacionais e rexionais.

 • Asistencia na preparación do marco lexislativo para o desenvolvemento dunha política de calidade.
 • Sensibilización con respecto aos métodos de xestión da calidade das empresas.
 • Mellora das técnicas de xestión, incluíndo os seus aspectos de calidade e de avaliación da conformidade.
 • Asesoramento no desenvolvemento de marcas e selos de calidade.
 • Desenvolvemento de estímulos para reforzar a política de calidade.

Normalización.

 • Fortalecemento das capacidades de xestión dos organismos nacionais de normalización.
 • Aumento da participación dos grupos de interese nos traballos de normalización.
 • Desenvolvemento de sistemas eficaces de autofinanciamento en organismos nacionais de normalización baseados na mercadotecnia e as relacións públicas.
 • Mellora da metodoloxía dos traballos de normalización e da xestión de normas mediante ferramentas electrónicas modernas.
 • Desenvolvemento de ferramentas de mercadotecnia e accións de promoción para a venda de normas e produtos derivados.
 • Desenvolvemento de servizos na web (e-commerce, e-publishing).
 • Desenvolvemento de servizos de formación e capacitación.

Certificación de produtos e servizos.

 • Marcado CE e organismos notificados.
 • Procedementos de avaliación da conformidade.
 • Intercambio de experiencias e capacitación en avaliación da conformidade.
 • Asistencia para acadar acordos de recoñecemento mutuo.
 • Desenvolvemento de esquemas rexionais e internacionais de avaliación da conformidade.

Sectores/Campos de actuación

Expandir
 • Infraestrutura da calidade (normalización, certificación, metroloxía, acreditación, lexislación, protección ao consumidor e vixilancia de mercado)
 • Facilitación do comercio
 • Calidade (produtos e servizos)
 • Medio ambiente
 • Turismo
 • Agroalimentario
 • Electrotécnico
 • Máquinas
 • Construción
 • Artesanía
 • Forestal e produtos da madeira
 • Sistemas de xestión
 • Sostibilidade
 • Responsabilidade social
 • Outros

Entidades doadoras

Expandir

Ao longo de case 20 anos de traballo en materia de cooperación, a Asociación Española de Normalización, UNE, realizou accións de cooperación financiadas directamente pola nosa organización pero tamén desenvolveu proxectos de fortalecemento institucional e de asistencia técnica financiados por institucións e axencias bilaterais e multilaterais de desenvolvemento como:

Así mesmo, a Asociación Española de Normalización, UNE, levou a cabo programas de cofinanciamento internacional a través de:

e accións de cooperación, en España ou en terceiros países, con financiamento de administracións públicas españolas como:

 • Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
 • Xunta de Galicia
 • Junta de Andalucía

Entidades beneficiarias dos nosos proxectos

Expandir

A continuación amósase unha listaxe non exhaustiva das entidades para as que a Asociación Española de Normalización, UNE, traballou en proxectos de cooperación:

Organismos de Normalización
País Entidade
Albania Directorio Xeral de Normalización (DP)
Bielorrusia Comité Estatal de Normalización (Gosstandard – SCS)
Bolivia Instituto de Normalización e Calidade (IBNORCA)
Brasil Asociación Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT)
Bulgaria Organismo Búlgaro de Normalización (BDS)
Cuba Oficina Nacional de Normalización (ONN)
Eslovaquia Instituto Eslovaco de Normalización (SUTN)
Estonia Organismo Estoniano de Normalización (EVN)
Honduras Organismo Hondureño de Normalización (OHN)
México Dirección Xeral de Normas (DGN)
Nicaragua Dirección de Tecnoloxía, Normalización e Metroloxía (DTNM)
Palestina Instituto de Normas de Palestina (PSI)
República Dominicana Dirección Xeral de Normas e Sistemas de Calidade (DIGENOR)
Romanía Asociación de Normas de Romanía (ASRO)
Turquía Instituto de Normalización de Turquía (TSE)
Vietnam Directorio de Normas, Metroloxía e Calidade
Entidades de acreditación
País Entidade
Croacia Axencia Croata de Acreditación (HAA)
Macedonia Instituto de Acreditación de Macedonia (IRARM)
Ucraína Axencia Nacional de Acreditación
Administracións/gobernos
País Entidade
Arxelia Ministerio de Industria
Bangladesh Ministerio de Comercio
Bulgaria Ministerio de Economía
Bulgaria Ministerio de Economía
Eslovenia Ministerio de Economía
Guatemala Ministerio de Economía
Lituania Ministerio de Economía
México Ministerio de Economía
Nicaragua Ministerio Agropecuario e Forestal
Siria Ministerio de Industria
Institutos Tecnolóxicos e Entidades de Innovación
País Entidade
Arxentina Instituto Nacional de Tecnoloxía Industrial
Panamá Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (SENACYT)
Uruguay Laboratorio Tecnolóxico de Uruguai (LATU)
Entidades de vixilancia de mercado e protección ao consumidor
País Entidade
Albania Directorio de Vixilancia de Mercado, Ministerio de Economía, Comercio e Enerxía
México Procuradoría Federal de Protección ao Consumidor (PROFECO)
Romanía Autoridade Nacional para a Protección dos Consumidores (ANPC)
Entidades de vixilancia de produtos agroalimentarios e/ou pesqueiros
País Entidade
Arxentina Servizo Nacional de Sanidade e Calidade Agroalimentaria, SENASA
Chile Servizo Nacional de Pesca
O Salvador Ministerio de Agricultura e Gandaría
Honduras Servizo Nacional de Sanidade Agropecuaria, SEG/SENASA
México Comisión Federal para a Protección contra Riscos Sanitarios
Panamá Dirección Nacional de Produtos Pesqueiros
Organismos rexionais de integración
  Entidade
  MERCOSUR
  Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA
Entidades de apoio á promoción das exportacións
País Entidade
Bolivia Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEB
Bolivia Cámara de Exportadores de Cochabamba, CADEXCO
Ecuador Corporación de Exportadores de Ecuador, COPEI
México Centro de desenvolvemento Empresarial México-Unión Europea, CEMUE
Laboratorios
País Entidade
Siria Laboratorio Central do Ministerio de Economía e Comercio

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016