AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Cooperación > Proxectos

Proxectos

Os proxectos que a Asociación Española de Normalización, UNE, levou a cabo ao longo dos seus anos de experiencia cubriron actividades tan variadas como amplo foi o abano de necesidades mostradas por uns ou outros organismos receptores de plans de formación ou de transferencia de coñecementos.

Actualmente a Asociación Española de Normalización, UNE, participa en proxectos que cobren diversas áreas e sectores de actividade, xestiona a totalidade dun proxecto en solitario ou en consorcio con outras entidades competentes e organiza ou participa en accións concretas en grandes proxectos desenvolvidos en Europa Central, Europa do Leste, Iberoamérica, Área Mediterránea e Asia, seguindo unha metodoloxía de identificación, formulación, execución e avaliación baseada no enfoque de marco lóxico de proxectos.

A garantía que a Asociación Española de Normalización, UNE, presenta está avalada con 870 actuacións de cooperación internacional levadas a cabo en 50 proxectos desenvolvidos en máis de 40 países de todo o mundo.

Mapa do mundo con identificación das áreas xeográficas preferentes

Documentación para descarga

Os proxectos de cooperación en que a Asociación Española de Normalización, UNE, se encontra inmersa intégranse nunha carteira de proxectos que se actualiza periodicamente:

Proyectos recientes:

Proxectos de cooperación realizados por área xeográfica:

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016