AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Normas e publicacións > Como me benefician as normas?

Que beneficios lle achegan as normas?

As normas son clave para o desenvolvemento económico dun país. Estudos en diversos países, incluído España, demostraron que a achega da normalización á súa economía é do 1% do PIB .

Para a sociedade:

Expandir

Seguridade dos cidadáns e protección do medio natural

As normas son unha ferramenta contrastada de apoio ás administracións públicas en materia de simplificación regulamentaria, especialmente en relación coa seguridade dos cidadáns e coa protección do medio natural.

Para as empresas:

Expandir

Internacionalización: As normas europeas e internacionais elaboradas nos comités de normalización e publicadas como UNE en castelán, facilitan o acceso a outros mercados.

Competitividade: As normas favorecen a optimización de recursos na xestión das organizacións e contribúen a reducir os riscos vinculados á innovación.

Boas prácticas ao alcance de todos: As normas serven para establecer as directrices aceptadas no mercado para novos produtos e servizos resultantes das actividades de I+D+i, a un tempo que a súa aplicación é un aval de confianza para os seus clientes e a Administración pública.

Esther Viyuela
Esther Viyuela
Business Development & Innovation Manager,
Siemens
"A incidencia das normativas para todos os negocios fai imprescindible que a normalización sexa parte integrante da estratexia de negocio de Siemens."

Siemens Abrirase unha ventá nova
Julio Gómez
Julio Gómez
Xerente xeral,
Avanzare
"Participar nos traballos de normalización dános a oportunidade de participar e defender os intereses actuais e futuros da industria española."

Avanzare Abrirase unha ventá nova

Andrés Membrillo
Andrés Membrillo
Director de Xestor de Rede,
Gas Natural Fenosa
"A normalización é unha peza clave para que unha compañía con proxección internacional como Gas Natural Fenosa poida aplicar os seus procesos de forma homoxénea."

Gas Natural Fenosa Abrirase unha ventá nova
Carmen Gisela Vergara
Carmen Gisela Vergara
Secretaria xeral,
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
"A normalización facilita o comercio dentro e fóra de América Central" Formato PDF  (579 kB)

SIECA Abrirase unha ventá nova

Para as pemes:

Expandir

Para as pemes, participar na elaboración das normas é moi accesible. Poden tomar parte no proceso de normalización, xa sexa no ámbito nacional, europeo ou internacional. A normalización permítelles ás pemes aumentar a súa produtividade e chegar a mercados máis amplos. A Asociación Española de Normalización, UNE, ofrece solucións enfocadas a aumentar o seu coñecemento e comprensión da normalización, convidando as pemes a facer oír a súa voz no proceso de normalización.


Curso en liña "As normas para as pemes", desenvolvido polo CEN e o CENELEC Web externa, abrirase unha ventá nova

Este curso, dispoñible en español entre outros idiomas, diríxese particularmente ás pequenas ou medianas empresas para proporcionar un maior coñecemento acerca das normas e da normalización abarcando os seguintes temas:

  • Por que debo utilizar as normas?
  • Como podo encontrar e aplicar as normas?
  • Cales son as vantaxes de participar na normalización?

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016