AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Normas e publicacións

Compromiso de transparencia: Plan anual de normalización

Co fin de facilitar o acceso e a participación no proceso de normalización e remarcar a transparencia deste, un dos compromisos establecidos polo Regulamento europeo de normalización (UE) 1025/2012, é a publicación do programa anual de normalización.

A Asociación Española de Normalización, UNE, actualiza este programa semestralmente.

Programa de traballo Normalización 2018  Formato PDF  (1143 kB)

Se desexa máis información contacte coa Dirección de Normalización.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016