AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Normas e publicacións

Compromiso de transparencia: Plan anual de normalización

Co fin de facilitar o acceso e a participación no proceso de normalización e remarcar a transparencia deste, un dos compromisos establecidos polo Regulamento europeo de normalización (UE) 1025/2012, é a publicación do programa anual de normalización.

A Asociación Española de Normalización, UNE, actualiza este programa semestralmente.

Programa de trabajo Normalización 2017  Formato PDF  (1143 kB)

Se desexa máis información contacte coa Dirección de Normalización.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio