AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Normas e publicacións > Proxectos

Comentarios a proxectos en desenvolvemento

A fase principal no desenvolvemento dunha norma, para garantir a debida transparencia, é a información pública (IP). Durante esta fase, calquera cidadán pode realizar comentarios a un proxecto en curso.

Se desexa coñecer os proxectos que se encontran en IP e realizar comentarios sobre eles, pode facelo a través do Sistema de Revisión de Proxectos da Asociación Española de Normalización, UNE.Web externa, abrirase unha ventá nova Todos os comentarios recibidos serán considerados polo comité encargado da elaboración da norma.

Ademais, poderá subscribirse ás áreas de interese das que desexa ser informado cada vez que un novo proxecto inicie o seu período de información pública, manténdose así informado de forma actualizada en todo momento.

Propiedade intelectual nas normas UNE

Expandir

A propiedade intelectual xoga un importante papel na de normalización. É posible incorporar patentes e outros dereitos de propiedade intelectual nas normas, sempre que se respecten unha serie de condicións que deben aceptar o propietario da patente e o usuario da norma.

Na Asociación Española de Normalización, UNE, as normas elabóranse conforme unhas directrices, cuxo obxectivo é establecer un equilibrio entre as necesidades de normalización e os dereitos dos propietarios das patentes e outros dereitos de propiedade intelectual, conseguindo unha axeitada integración das patentes (orientadas a uso privado) nas normas (orientadas a uso público e colectivo), completamente aliñadas co que se establece na CEN-CENELEC GUIDE 8: CEN-CENELEC Guidelines for Implementation of the Common IPR Policy on Patent (and other statutory intellectual property rights based on inventions).

NOTA: a Asociación Española de Normalización, UNE, non se involucra na avaliación da importancia ou esencialidade da patente de cara á súa posible inclusión nun documento UNE, nin interfire nas negociacións das licenzas nin nas discusións sobre as patentes. Isto déixase ás partes implicadas.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio