AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Normas e publicacións > Servizos de información

O seu Servizo de Información e Asistencia Técnica

Servizos de informaciónO seu Servizo de Información e Asistencia Técnica

O Servizo de Información e Asistencia Técnica proporciona produtos e servizos de información relacionados coas actividades da AENOR totalmente actualizados e postos á súa disposición de forma personalizada.

O equipo de profesionais que atende todos estes servizos, tanto os xerais coma os específicos, contan coas fontes de información máis fidedignas e directas que apoian a información fornecida, converténdoa nunha útil ferramenta para a toma de decisións nas súas organizacións.

Poderán responderlle e seranlle de gran axuda para obter información xeral sobre as seguintes cuestións:

AENOR mantén as coleccións de normas, non só nacionais senón internacionais e estranxeiras para a súa consulta na nosa biblioteca.

O valor dos servizos de prestados, tanto os xerais coma os específicos polo Servizo de Información e Asistencia Técnica están acreditados por máis de 15 anos de experiencia e convérteno en referencia en materia de información sobre normas, certificación e lexislación relacionada.


Servizos xenéricos

Servizos especializados

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016