AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Software > Certool > Características

Características e vantaxes de Certool

Con Certool deseñe, implante, manteña e mellore o seu sistema de xestión con:

CERTOOL: Eficacia e eficiencia, Comunicación fluída, Aforro de tempos, Incremento de produtividade, Redución de custos, Información inmediata, Redución impacto ambiental, Mellora continua

As características de Certool reportaranlle múltiples vantaxes que o converten nunha solución óptima para a súa organización:

Esquema de funcionamento da aplicación web cliente e servidor: Os usuarios soamente necesitan ter instalado no seu equipo un navegador, CERTOOL instálase nun servidor da súa organización. Actualízase vía AENORnet

Aplicación web cliente / servidor: Os usuarios só necesitan ter instalado no seu equipo un navegador.

Sempre actualizado: Actualizado pola AENOR tanto funcional como tecnoloxicamente.

Fácil de usar: Disporá dunha ferramenta rápida de aprender e sinxela de usar, que incrementará a súa produtividade e satisfacción.

Xestión da seguridade: O seu completo sistema de permisos facilita que os usuarios accedan xusto á información que necesitan.

Soporta diferentes tipos de bases de datos: SQL Server Express, SQL Server e Oracle.

Posibilidade de traballar en ámbito multiempresa / multicentro: Cunha soa aplicación poderá xestionar os sistemas de múltiples organizacións, permitindo así realizar comparativas entre elas.

Escalabilidade: Permite escalar a outras solucións informáticas desenvolvidas pola AENOR.

Multiidioma: Cada usuario poderá escoller o idioma en que desexar traballar.

Explotación da información: Poderá obter de forma rápida información actualizada do seu sistema de xestión, a través dos múltiples informes que se inclúen na aplicación e/ou deseñando novos informes adaptados ás necesidades da súa organización. Exportables en diversos formatos: Excel, PDF e Word.

Organización de tarefas e xestión de avisos: Axiliza a xestión das tarefas derivadas do sistema de xestión e facilita a comunicación entre os participantes, por comunicación a través de e-mail e por sincronización co organizador de tarefas do Microsoft Outlook.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016