AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Software > Certool

Certool Compact

Algunhas ventás de CERTOOL

Certool Compact, a solución dirixida a resolver necesidades imprescindibles na xestión do seu sistema.

Funcionalidades Certool Compact
Xestión dos procesos

Xestión dos procesos

 • Dea de alta as fichas de procesos e estableza as relacións con documentos e rexistros.
 • Realice o seguimento de procesos mediante rexistros asociados e tarefas de seguimento.
Actualización dos requisitos

Actualización dos requisitos aplicables, seguimento e avaliación do seu cumprimento

 • Manteña actualizados os requisitos legais, normativos e/ou corporativos.
 • Realice o seguimento de requisitos de aplicación.
 • Avalíe o cumprimento dos requisitos aplicables.
Gestión documental

Xestión dos documentos e control dos rexistros

Work flow áxil e completo para a xestión dos documentos, que lle permitirá:

 • Dar de alta calquera tipo de documento, en calquera tipo de formato, e establecer as súas relacións.
 • Revisar, aprobar e distribuír os documentos.
 • Consultar documentos, as súas relacións e versións.
 • Manter actualizada a listaxe de documentos en vigor e outros rexistros.
 • Someter a control calquera rexistro do sistema.
 • Centralizar o rexistro de datos.
Non-conformidades e accións de mellora

Xestión das non-conformidades e as accións de mellora

Work flow áxil e completo para a xestión das non conformidades e as accións correctivas e preventivas, que lle permitirá:

 • Rexistrar e tipificar as non-conformidades ou outras ocorrencias.
 • Asociar as non-conformidades a produtos/servizos, procesos, requisitos e outros elementos do sistema.
 • Analizar e determinar as súas causas.
 • Rexistrar as accións correctivas e preventivas.
 • Realizar o seguimento da implantación e avaliar a eficacia.
Plans de obxectivos

Plans de obxectivos

 • Planifique os obxectivos de mellora da súa organización.
 • Realice o seguimento de obxectivos mediante rexistros asociados e tarefas de seguimento.
Auditorías

Auditorías

 • Elabore os plans de auditoría.
 • Xere os informes de auditoría.
 • Realice o seguimento das auditorías programadas.
Revisión pola dirección

Revisión pola dirección

 • Planifique a revisión do sistema pola dirección.
 • Xere os informes de revisión pola dirección.
Comunicación

Comunicación

 • Asigne e comunique tarefas de forma automática.
 • Xestione as tarefas mediante o organizador de tarefas.
Explotación da información

Explotación da información

 • Xere informes rapidamente en PDF, Word ou Excel.
 • Deseñe os seus propios informes ou consultas a base de datos.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio