AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Software > Certool

Certool Premium

Algunhas ventás de CERTOOL

Certool Premium, a solución global que lle permitirá dar resposta a todas as necesidades á hora de deseñar, implantar e manter o seu sistema.

Funcionalidades Certool Premium
Recursos humanos e formación

Recursos humanos e formación

 • Manteña actualizada as competencias das persoas da súa organización.
 • Planifique e realice o seguimento das accións formativas.
Infraestruturas e equipo

Infraestruturas e equipos

 • Xestione as infraestruturas e os equipos.
Provedores

Provedores

 • Xestione os provedores e subcontratistas da súa organización, así como os produtos e servizos que lle subministran.
Postos

Postos de traballo

 • Defina o organigrama.
 • Manteña actualizados os requisitos, funcións e responsabilidades dos postos.
Xestión dos procesos

Xestión dos procesos

 • Deseñe o mapa de procesos.
 • Deseñe os diagramas de proceso.
 • Elabore as fichas de procesos e xéreas de forma automática a partir de cadros de persoal previamente deseñados.
 • Mida os procesos a través de indicadores.
 • Realice o seguimento de procesos mediante rexistros asociados e tarefas de seguimento.
Produtos e servizos

Produtos e servizos

 • Manteña actualizada a información dos seus produtos e/ou servizos.
Actualización dos requisitos

Actualización dos requisitos aplicables, seguimento e avaliación do seu cumprimento

 • Manteña actualizados os requisitos legais, normativos e/ou corporativos.
 • Realice o seguimento de requisitos de aplicación.
 • Avalíe o cumprimento dos requisitos aplicables.
Clientes

Clientes

 • Xestione a información dos seus clientes.
Gestión documental

Xestión dos documentos e control dos rexistros

Un potente editor de documentos que lle permitirá:

 • Elaborar documentos e xeralos de forma automática a partir de cadros de persoal previamente deseñados.
 • Dar de alta calquera documento, en calquera tipo de formato.
 • Relacionar os documentos e establecer a pirámide documental.

Work flow áxil e completo, que lle permitirá:

 • Revisar, aprobar e distribuír os documentos.
 • Consultar documentos, as súas relacións e versións.
 • Xestionar as distintas versións.
 • Manter actualizada a listaxe de documentos en vigor e outros rexistros.
 • Someter a control calquera rexistro do sistema.
 • Centralizar o rexistro de datos.
Indicadores

Indicadores

 • Deseñe indicadores.
 • Defina plans de medición e configure alertas.
 • Consulte o seu cadro de indicadores e xere gráficos.
Non-conformidades e accións de mellora

Xestión das non-conformidades e as accións de mellora

Work flow áxil e completo para a xestión das non conformidades e as accións correctivas e preventivas, que lle permitirá:

 • Rexistrar e tipificar as non-conformidades ou outras ocorrencias.
 • Asociar as non-conformidades a produtos/servizos, procesos, requisitos e outros elementos do sistema.
 • Analizar e determinar as súas causas.
 • Rexistrar as accións correctivas e preventivas.
 • Realizar o seguimento da implantación e avaliar a eficacia.
Plans de obxectivos

Plans de obxectivos

 • Planifique os obxectivos de mellora da súa organización.
 • Realice o seguimento de obxectivos mediante rexistros asociados e tarefas de seguimento.
 • Mida os obxectivos a través de indicadores.
Auditorías

Auditorías

 • Elabore os plans de auditoría.
 • Xere os informes de auditoría.
 • Realice o seguimento das auditorías programadas.
Revisión pola dirección

Revisión pola dirección

 • Planifique a revisión do sistema pola dirección.
 • Xere os informes de revisión pola dirección.
Comunicación

Comunicación

 • Asigne e comunique tarefas de forma automática.
 • Xestione as tarefas mediante o organizador de tarefas.
Explotación da información

Explotación da información

 • Xere informes rapidamente en PDF, Word ou Excel.
 • Deseñe os seus propios informes ou consultas a base de datos.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio