AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Software > Certool > Solucións e funcionalidades

Compare produtos

Funcionalidades Certool Compact / Premium
Xestión dos recursos Compact Premium
Recursos humanos e formación Non o inclúe Incluído
Infraestruturas e equipos Non o inclúe Incluído
Xestión de provedores Non o inclúe Incluído
Xestión dos procesos Compact Premium
Requisitos legais e outros, seguimento e avaliación do cumprimento Incluído Incluído
Postos. Xestión de requisitos, funcións e responsabilidades Non o inclúe Incluído
Deseño de procesos e xeración automática de fichas de proceso Non o inclúe Incluído
Incluír fichas de procesos como arquivos asociados Incluído Incluído
Seguimento de procesos mediante rexistros asociados e tarefas de seguimento Incluído Incluído
Seguimento de procesos a través de indicadores Non o inclúe Incluído
Produtos e/ou servizos Non o inclúe Incluído
Xestión de clientes Non o inclúe Incluído
Gestión documental Compact Premium
Edición de documentos e xeración automática Non o inclúe Incluído
Incluír documentos como arquivos asociados Incluído Incluído
Revisión, aprobación e distribución de documentos Incluído Incluído
Consulta de documentos e as súas relacións Incluído Incluído
Control dos rexistros Incluído Incluído
Indicadores Compact Premium
Deseño de indicadores e programación de plans de medición Non o inclúe Incluído
Consulta de cadro de indicadores e xeración de gráficos Non o inclúe Incluído
Mellora Compact Premium
Planificación de obxectivos de mellora Incluído Incluído
Seguimento de procesos mediante rexistros asociados e tarefas de seguimento Incluído Incluído
Seguimento de obxectivos a través de indicadores Non o inclúe Incluído
Non-conformidades e accións de mellora Incluído Incluído
Auditorías. Planificación, realización e seguimento Incluído Incluído
Revisión pola dirección Incluído Incluído
Comunicación e explotación da información Compact Premium
Comunicación e xestión de tarefas Incluído Incluído
Explotación da información. Informes predefinidos e personalizados Incluído Incluído

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016

Compartir ligazón

Información da AENOR - Avisos legais - Declaración de accesibilidadeMapa do sitio