AENOR – Asociación Española de Normalización e Certificación

Inicio > Software

Software AENOR, eficiencia para o seu sistema de xestión

AENOR, consciente da contribución do software á competitividade das organizacións, aposta pola innovación para lle ofrecer as mellores solucións para a eficiencia do seu sistema de xestión.

Certool é a familia de solucións informáticas deseñadas e actualizadas pola AENOR para a xestión eficaz dos sistemas.

É potente, fácil de usar, flexible e adaptable a calquera tipo de organización, independentemente do seu tamaño e sector de actividade.

Un software inspirado nos modelos de xestión definidos nas normas internacionais de referencia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.), facilitando así o cumprimento dos requisitos establecidos nelas.

 

Todos os dereitos reservados: © AENOR, 2016